Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

 

 

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

HDZ
284%
284
127.4%
127
519%
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
SDP
519

Prisutnost na glasanjima

HDZ
99.4979338045031%
99 %
60.5460722132445%
61 %
99.8792270531401%
Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka
HSLS i V. Bilek
100 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

15. 1. 2024
Josip Begonja je postavio pitanje Financiranje namjena od javnog interesa uz državnu potporu; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Bačić, Branko / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine;.
Marijana Petir je postavila pitanje Radni odnosi; Trgovina; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Habijan, Damir / Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja;.
Maja Grba-Bujević je postavila pitanje Radni odnosi; Sustav zdravstvene zaštite; | Zastupničko pitanje vezano uz povećanje materijalnih prava u zdravstvu na koje mora odgovoriti Beroš, Vili / Ministarstvo zdravstva;.
Krunoslav Katičić je postavio pitanje Hrvatski branitelji i Domovinski rat; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Medved, Tomo / Ministarstvo hrvatskih branitelja;.
Darko Sobota je postavio pitanje Porezni sustav; | Zastupničko pitanje vezano uz povećanje fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave i rezultat ukidanja prireza na koje mora odgovoriti Primorac, Marko / Ministarstvo financija;.
Krešimir Ačkar je postavio pitanje Turizam; | Zastupničko pitanje vezano uz razvoj kontinentalnog turizma na koje mora odgovoriti Brnjac, Nikolina / Ministarstvo turizma i sporta;.
Zdravka Bušić je postavila pitanje Javno informiranje; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Obuljen Koržinek, Nina / Ministarstvo kulture i medija;.
Marko Pavić je postavio pitanje Financiranje namjena od javnog interesa uz državnu potporu; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Erlić, Šime / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;.
Marijana Balić je postavila pitanje Poljoprivreda; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Vučković, Marija / Ministarstvo poljoprivrede;.
Vesna Bedeković je postavila pitanje Obrazovanje i znanost; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Fuchs, Radovan / Ministarstvo znanosti i obrazovanja;.