21. sjednica

Sabor

15. 1. 2024

Transkript

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici otvaram 21. sjednicu Hrvatskog sabora i sve vas srdačno pozdravljam.

Pozdravljam i predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja Plenkovića, potpredsjednicu Vlade i potpredsjednike Vlade kao i ostale nazočne članice i članove Vlade Republike Hrvatske.

Ovom sjednicom započinje redovito zasjedanje Hrvatskog sabora koje prema odredbama Ustava Republike Hrvatske i Poslovnika Hrvatskog sabora započinje 15. siječnja i završava 15. srpnja.

Pozivam vas sada da na početku zasjedanja odamo počast Domovini izvođenjem himne Lijepa naša domovino!

- Izvođenje himne „Lijepa naša domovino“ –

Pozivam vas sada da minutom šutnje odamo počast svim preminulim saborskim zastupnicima, poginulim braniteljima iz Domovinskog rata i svima onima koji su svoj život dali za Hrvatsku.

- Minuta šutnje –

Neka im je laka hrvatska zemlja.

Poštovane zastupnice i zastupnici zapisnik 19. i 20. sjednice Hrvatskog sabora primili ste elektroničkim putem. Ima li primjedbi na zapisnike? Ako nema utvrđujem da smo usvojili zapisnike 19. i 20. sjednice Hrvatskog sabora u predloženom tekstu.

Prelazimo sada na utvrđivanja dnevnog reda sjednice. Uz poziv za sjednicu primili ste i prijedlog dnevnog reda. Konačni prijedlog dnevnog reda dostavljen vam je elektroničkim putem. Naglašavam da su nove točke predlože u konačnom prijedlogu dnevnog reda tiskane debljim slovima.

U konačni prijedlog dnevnog reda uvrstio sam 9 novih točaka pod rednim brojevima 1., 7., 14. do 16., 29. te 40. do 42. te točke nije sadržavao prijedlog dnevnog reda koji ste primili uz poziv.

Članak 227. Poslovnika određuje da se najprije odlučuje o prijedlogu da se pojedini zakon donese po hitnom postupku. Sukladno Članku 205. Poslovnika sad ćemo odlučiti o prijedlozima zakona za koje predlagatelj predlaže donošenje u hitnom postupku.

To su točke prva i druga konačnog prijedloga zakona, Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona u službi u Oružanim snagama RH s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 614 i drugo Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 611.

Ima li tko od zastupnika primjedbu na primjenu hitnog postupka kod donošenja ovih zakona? Nema, stoga utvrđujem da je prihvaćen prijedlog za provođenje hitnog postupka sukladno Članku 205. Poslovnika.

Zastupnica Karolina Vidović Krišto podnijela je pisani prigovor na predloženi dnevni red kojim traži izmjenu redoslijeda točaka dnevnog reda i to tako da 180.-ta točka postane prva točka dnevnog reda. Navedena točka uvrštena je i u dnevni red koji samo predložio uz poziv za sjednicu kao i u konačni prijedlog reda, a o dinamici rasprave i redoslijedu točaka odlučuje predsjednik Hrvatskog sabora te to nije i ne može biti predmet prigovora. Budući da je predloženi dnevni red u skladu s Poslovnikom prigovor zastupnice nije osnovan, a ona može prikupiti 30 potpisa za raspravu.

Izvolite kolegice Vidović Krišto.

Gospodine Jandrokoviću u vezi …/Govornica se ne razumije./… reda da Hrvatski sabor donese odluku da se utvrdi legalnost imovine pravosudnih i političkih dužnosnika vi niste obrazložili zašto ste tu točku stavili na 189. mjesto te vas molim da obrazložite tu svoju odluku. Zašto mislite da korupcija nije problem u Hrvatskoj?

Kolegice Vidović Krišto vi biste trebali znati kako saborska zastupnica da Porezna uprava već i sada ima pod nadzorom da tako kažem i državne dužnosnike i njihova imovina prati se i prihodi i imovina koji nisu u skladu, tretiraju se sukladno zakonu. Dakle, to je prva stvar, a druga stvar je ta da je pravo predsjednika Hrvatskog sabora da određuje kojom će se dinamikom odvijati rasprave i nisam vam dužan objašnjavati za ostalih ne znam koliko točaka koje još nisu na raspravi zašto su one u dnevnom redu odnosno u raspravi ili nisu u raspravi. Ali evo imamo sada i povrede Poslovnika, prva je na redu kolegica Peović.

Izvolite.

Katarina Peović

Povrijeđen je Poslovnik u Članku 238., ali i vi ste povrijedili Poslovnik intervenirajući sa ovim obrazloženjem inače se ne bi niti javila. Mislite naša Porezna uprava kontrolira imovinu hrvatskih dužnosnika onako kako je kontrolirala imovinu Lovrinčevića i svih drugih koji su upravo dakle, utvrđeno uglavnom medijskim putem da su korumpirani i da spremaju javne novce u privatne džepove. Takav komentar koji ste dali stvarno zaslužuje komentar.

Kolegice Peović znadete i sami da ovo nije bila povreda Poslovnika već ste vi zloupotrijebili Poslovnik i dobivate opomenu.

Kolegice Vidović Krišto, izvolite.

Članak 238., vi obmanjujete hrvatsku javnost. U čemu je problem? Zašto ne bismo utvrdili legalnost imovine pravosudnih i političkih dužnosnika? Vi na ovaj način vršite pravno nasilje i vi na ovaj način gušite parlamentarni rad jer ovo je rad protiv hrvatskih građana kada štitite korupciju jer korupcija jest šteta za hrvatske građane, al to vam neće proći vladavinu prava ćemo uspostaviti.

Kolegice Vidović Krišto možete sjesti, dobivate opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika, a vi jako dobro znadete da možete skupiti 30 potpisa i tu točku onda automatizmom stavljamo na dnevni red. Nije bilo prvi puta već je bilo i vaših prijedloga koje su kolegice i kolege potpisali pa ih sad isto tako zamolite možda će neki od njih to potpisati.

Idemo dalje, kako drugih pisanih prigovora na dnevni red koji sam predložio uz poziv za sjednicu kao ni na točke predložene u konačnom prijedlogu dnevnog reda nije bilo sukladno Članku 225. Poslovnika dnevni red 21. sjednice smatra se utvrđenim te ga sukladno Članku 228. Poslovnika i objavljujem.

Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici.

Odbor za pravosuđe predložio je na temelju čl. 247. Poslovnika HS da provedemo objedinjenu raspravu o točkama dnevnog reda koje su predviđene za danas, to su:

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, prvo čitanje, P.Z.E. br. 615.

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, prvo čitanje, P.Z.E. br. 616 i

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, prvo čitanje, P.Z.E. br. 617.

Jesmo li suglasni s tim prijedlogom? Dobro.

Idemo redom, prvi kolega Grbin.

S obzirom na materiju o kojoj se radi, s obzirom na opseg i činjenicu da su to izuzetno bitni zakoni, Kazneni zakon koji određuje zatvaranje ljudi, Zakon o kaznenom postupku koji uređuje vođenje kaznenih postupaka s obzirom na dvojbe koje imam mislim da bi se o ovome trebalo glasati, a ukoliko većina odluči da bude objedinjena rasprava tada molimo da se produži i vrijeme rasprave za klubove, hvala.